Karla Zholdakayeva

Karla Zholdakayeva

Astana, Akmola, Kazakhstan

About Karla Zholdakayeva

Recent Activity