doğa Painting by Derya Aydoğdu

view additional image 1
VIR 2.0 ButtonVIEW IN MY ROOM

View In A Room

View Fullscreen

Add to Favorites

VIR 2.0 ButtonVIEW IN MY ROOM
doğa

Derya Aydoğdu

Turkey

Painting

Size: 27.6 W x 39.4 H x 0.8 in

Ships in a Crate

Shipping included

7 day money-back guarantee

 Trustpilot Score

131

Views

54

Favorites

Artist Recognition

link - Artist featured in a collection

Artist featured in a collection

Art Description

Painting: Oil, canvas, painting, oilpainting, Photo on Canvas, Soft (Yarn, Cotton, Fabric), Wood, Paper.

Mekanın ,daha spesifik düzlemde ise doğanın içinde, toplumsal süreçlerden ve beşeri pratiklerden bağımsız ele
alınamayacak bir olgu olması, onun cinsiyet ve cinsel kimlikler temelinde yeniden düşünülmesi ve tanımlanmasını
zorunlu kılar. Doğa ve İnsanın iç içe geçmesi kişinin ruhsal durumunun dışavurum aracı olarak, düşünce ve duyguların
görsel yaratımını sağlamak amacıyla kadın portelerinden yararlanılmıştır.


Subjects:

Floral

Artist Recognition

Artist featured in a collection

Artist featured by Saatchi Art in a collection