Yi Shin Chiang

Yi Shin Chiang Artworks

Back to profile

Paintings28 W x 22 H x 0.8 D in

Prints from $190

Paintings16 W x 16 H x 0.8 D in

Prints from $190

Paintings12 W x 12 H x 0.8 D in

Prints from $190

Paintings6 W x 6 H x 1.3 D in

$335

Prints from $125

Paintings14 W x 11 H x 0.8 D in

$1,285

Prints from $70

Paintings30 W x 40 H x 1.5 D in

Prints from $150

Paintings24 W x 24 H x 1.5 D in

Prints from $76

Paintings36 W x 36 H x 1.5 D in

Prints from $76

Paintings36 W x 36 H x 1.5 D in

Prints from $81

Paintings36 W x 48 H x 1.5 D in

Prints from $87

Paintings48 W x 72 H x 1.5 D in

Sold

$8,500

Prints from $87

Paintings72 W x 48 H x 1.5 D in

Sold

$8,700

Prints from $87

Paintings20 W x 20 H x 0.8 D in

Sold

$1,300

Paintings36 W x 48 H x 1.5 D in

Prints from $87

Paintings6 W x 6 H x 1.5 D in

Sold

$330

Paintings36 W x 48 H x 1.5 D in

Prints from $75

Paintings36 W x 48 H x 1.5 D in

Prints from $78

Paintings36 W x 36 H x 1.5 D in

Sold

$2,810

Prints from $70

Paintings36 W x 36 H x 1.5 D in

Sold

$2,810

Prints from $70

Paintings30 W x 40 H x 1.5 D in

Sold

$2,710

Paintings40 W x 40 H x 1.5 D in

Sold

$4,210

Prints from $62

Paintings40 W x 40 H x 1.5 D in

Prints from $66

Paintings36 W x 48 H x 1.5 D in

Prints from $75

Paintings1.5 W x 6 H x 6 D in

Sold

$275

Prints from $76

Paintings0.8 W x 11 H x 8 D in

Sold

$615

Prints from $78

Paintings30 W x 40 H x 1.5 D in

Prints from $40

Paintings30 W x 40 H x 1.5 D in

Prints from $40

Paintings30 W x 40 H x 1.5 D in

Prints from $81

Paintings14 W x 18 H x 0.8 D in

Sold

$700

Prints from $60

Paintings12 W x 12 H x 0.8 D in

Prints from $81

Paintings36 W x 36 H x 0.8 D in

Sold

$2,410

Prints from $40

Paintings36 W x 48 H x 1.5 D in

Sold

$2,850

Prints from $40

Paintings36 W x 48 H x 1.5 D in

Sold

$2,710

Prints from $40

Paintings12 W x 16 H x 0.8 D in

Sold

$700

Prints from $81

Paintings12 W x 16 H x 0.8 D in

Sold

$650

Prints from $40

Paintings36 W x 36 H x 1.5 D in

Sold

$2,510

Prints from $70


1 - 36 artworks

100 Results Per Page