Gaukhar Koshan

Gaukhar Koshan

Astana, Astana, Kazakhstan

Recent Activity