Samir Bakr Bashrahil

Samir Bakr Bashrahil Artworks

Back to profile
Marianne and the Path thumb

Marianne and the Path

Paintings39.3 W x 39.3 H x 1.5 D in

Samir Bakr Bashrahil

United Kingdom

$30,750

Prints from $60

The Magician thumb

The Magician

Paintings23.6 W x 31.5 H x 1.5 D in

Samir Bakr Bashrahil

United Kingdom

$8,910

Prints from $333

0 THE FOOL thumb

0 THE FOOL

Paintings23 W x 31 H x 1.5 D in

Samir Bakr Bashrahil

United Kingdom

$9,538

Prints from $190

Mr Rose thumb

Mr Rose

Paintings12 W x 16 H x 0.2 D in

Samir Bakr Bashrahil

United Kingdom

$3,800

Prints from $40

Pomegranate Oh Pomegranate ! thumb

Pomegranate Oh Pomegranate !

Paintings7.8 W x 11.8 H x 0.1 D in

Samir Bakr Bashrahil

United Kingdom

$776

Prints from $86

Lime thumb

Lime

Paintings11.8 W x 7.8 H x 0.1 D in

Samir Bakr Bashrahil

United Kingdom

$423

Prints from $77

Apple in Purple thumb

Apple in Purple

Paintings7.8 W x 11.8 H x 0.1 D in

Samir Bakr Bashrahil

United Kingdom

$413

Nude Model Of Lara thumb

Nude Model Of Lara

Paintings17.7 W x 23.6 H x 0.8 D in

Samir Bakr Bashrahil

United Kingdom

$3,633

Prints from $100

Kiss me thumb

Kiss me

Paintings10 W x 12 H x 0.9 D in

Samir Bakr Bashrahil

United Kingdom

$1,139

Prints from $68

Saint Charbel thumb

Saint Charbel

Paintings11.8 W x 16.1 H x 0.9 D in

Samir Bakr Bashrahil

United Kingdom

$2,462

Prints from $100

Samir As Child thumb

Samir As Child

Paintings7.9 W x 10.2 H x 1.2 D in

Samir Bakr Bashrahil

United Kingdom

$3,633

Prints from $40


1 - 11 artworks

100 Results Per Page