Kai Eriksson

Kai Eriksson Artworks

Back to profile
Original Abstract Expressionism Abstract Paintings by Kai Eriksson

Unknown Phenomenon

Paintings27.6 W x 19.7 H x 0.8 D in

$1,160

Original Abstract Expressionism Abstract Paintings by Kai Eriksson

Morning sounds

Paintings45.7 W x 35 H x 0.8 D in

$2,950

Original Abstract Landscape Paintings by Kai Eriksson

Mornings, Mountains, Clean Sheets

Paintings39.4 W x 31.5 H x 0.1 D in

$1,480

Original Abstract Landscape Paintings by Kai Eriksson

Suddenly Something Happens

Paintings39.4 W x 31.5 H x 0.1 D in

$1,480

Original Contemporary Abstract Paintings by Kai Eriksson

On the surface

Paintings41.3 W x 25.6 H x 0.1 D in

$1,760

Original Abstract Seascape Paintings by Kai Eriksson

Newborn Sea

Paintings39.4 W x 31.5 H x 0.1 D in

$1,230

Original Abstract Landscape Paintings by Kai Eriksson

Hills Full of Thoughts

Paintings27.6 W x 19.7 H x 0.8 D in

$1,160

Original Contemporary Abstract Paintings by Kai Eriksson

Initial rustle

Paintings45.7 W x 35 H x 0.8 D in

$2,950

Original Abstract Landscape Paintings by Kai Eriksson

Unpolished brilliance

Paintings19.7 W x 15.7 H x 0.8 D in

$1,110

Original Abstract Landscape Paintings by Kai Eriksson

Summers between us

Paintings27.6 W x 19.7 H x 0.8 D in

$1,160

Original Abstract Paintings by Kai Eriksson

Incomparability

Paintings21.7 W x 18.1 H x 0.8 D in

$1,140

Original Abstract Paintings by Kai Eriksson

Events follow each other

Paintings19.7 W x 15.7 H x 0.8 D in

$1,130

Original Abstract Paintings by Kai Eriksson

Internal distance

Paintings21.7 W x 18.1 H x 0.8 D in

$1,140

Original Abstract Paintings by Kai Eriksson

Towards the sandbar

Paintings27.6 W x 19.7 H x 0.8 D in

$1,160

Original Abstract Paintings by Kai Eriksson

Boisterous approval

Paintings36.2 W x 25.6 H x 0.8 D in

$1,470

Original Contemporary Abstract Paintings by Kai Eriksson

Fair warning

Paintings39.4 W x 31.5 H x 0.8 D in

$1,350

Original Abstract Paintings by Kai Eriksson

Gliding up

Paintings27.6 W x 19.7 H x 0.8 D in

$1,160

Original Abstract Landscape Paintings by Kai Eriksson

In these hours

Paintings15.7 W x 15.7 H x 1.6 D in

$1,090

Original Abstract Landscape Paintings by Kai Eriksson

Illuminating Flames

Paintings19.7 W x 15.7 H x 0.8 D in

$1,110

Original Contemporary Interiors Paintings by Kai Eriksson

In a certain light

Paintings45.7 W x 35 H x 0.8 D in

$2,950


1 - 20 artworks

100 Results Per Page