Maria Klein

Maria Klein

Cambridge, MA, United States

About Maria Klein

Yuriko Aga Studio.

Hawaii-born, New England-based.

Education

Bennington College

Events

Artist residency at Vermont Studio Center, FALL 2019