Yuanyuan Liu

Yuanyuan Liu Artworks

Back to profile

Paintings36.2 W x 28.7 H x 0.1 D in

$3,410

Paintings28.7 W x 36.2 H x 0.8 D in

$3,110

Paintings31.5 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,350

Paintings21.7 W x 18.1 H x 0.1 D in

$1,800

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.1 D in

$2,050

Paintings39.4 W x 31.9 H x 0.8 D in

$3,510

Paintings47.2 W x 23.6 H x 0.8 D in

$3,310

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.1 D in

$2,050

Paintings47.2 W x 23.6 H x 0.8 D in

$3,310

Paintings36.2 W x 28.7 H x 0.8 D in

$3,010

Paintings31.5 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,150

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.1 D in

$2,050

Paintings31.5 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,450

Paintings23.6 W x 31.5 H x 0.8 D in

$2,350

Paintings23.6 W x 31.5 H x 0.8 D in

$2,350

Paintings39.4 W x 27.6 H x 0.8 D in

$3,210

Paintings23.6 W x 31.5 H x 0.8 D in

$2,650

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,550

Paintings23.6 W x 31.5 H x 0.8 D in

$2,750

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,650

Paintings23.6 W x 35.4 H x 0.8 D in

$3,010

Paintings23.6 W x 35.4 H x 0.8 D in

$3,070

Paintings23.6 W x 35.4 H x 0.8 D in

$3,070

Paintings31.5 W x 39.4 H x 0.8 D in

$2,410

Paintings21.3 W x 25.6 H x 0.1 D in

$1,810

Paintings39.4 W x 31.5 H x 0.8 D in

$2,970

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.8 D in

$1,860

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,310

Paintings23.6 W x 31.5 H x 0.8 D in

$2,210

Paintings31.5 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,210

Paintings31.5 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,210

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.1 D in

$1,810

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$3,068

Paintings31.5 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,410

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,210

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,210

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.8 D in

Sold

$1,810

Paintings23.6 W x 35.4 H x 0.8 D in

$2,210

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,210

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$3,070

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,210

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,110

Paintings31.5 W x 23.6 H x 0.8 D in

$1,860

Paintings23.6 W x 35.4 H x 0.8 D in

$2,110

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,110

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.1 D in

$1,810

Paintings31.5 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,060

Paintings31.5 W x 23.6 H x 0.8 D in

$1,910

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,210

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,060

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.1 D in

$1,810

Paintings23.6 W x 31.5 H x 0.8 D in

$1,910

Paintings21.3 W x 25.6 H x 0.4 D in

Sold

$1,760

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,410

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,210

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,410

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,410

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,410

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

Sold

$2,410

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.1 D in

$1,760

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.1 D in

$1,760

Paintings23.6 W x 31.5 H x 0.8 D in

$1,910

Paintings23.6 W x 35.4 H x 0.8 D in

$2,110

Paintings23.6 W x 35.4 H x 0.8 D in

$2,710

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,010

Paintings21.3 W x 25.6 H x 0.1 D in

$1,760

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,010

Paintings23.6 W x 35.4 H x 0.8 D in

Sold

$1,910

Paintings21.3 W x 25.6 H x 0.1 D in

$1,760

Paintings23.6 W x 35.4 H x 0.8 D in

Sold

$1,910

Paintings23.6 W x 31.5 H x 0.8 D in

$1,990

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$1,910

Paintings23.6 W x 31.5 H x 0.8 D in

$1,810

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.1 D in

$1,740

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$1,860

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$1,860

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.1 D in

$1,760

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.1 D in

$1,760

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,060

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,060

Paintings21.3 W x 25.6 H x 0.1 D in

$1,760

Paintings21.3 W x 25.6 H x 0.1 D in

$1,760

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.1 D in

Sold

$1,760

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.1 D in

$1,760

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,010

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.1 D in

$1,760

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.8 D in

$2,010

Paintings23.6 W x 35.4 H x 0.8 D in

$2,010

Paintings23.6 W x 35.4 H x 0.8 D in

$2,010

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.1 D in

$1,760

Paintings23.6 W x 35.4 H x 0.4 D in

$2,010

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.4 D in

$2,010

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.1 D in

$1,810

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.4 D in

$2,410

Paintings23.6 W x 35.4 H x 0.8 D in

$1,910

Paintings23.6 W x 35.4 H x 0.8 D in

$1,910

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.2 D in

$1,760

Paintings23.6 W x 35.4 H x 0.6 D in

$1,910

Paintings35.4 W x 23.6 H x 0.6 D in

$1,910

Paintings25.6 W x 21.3 H x 0.1 D in

$1,710


1 - 100 of 410 artworks

100 Results Per Page